Mee doen... kan zowel individueel als met een teeltgroep

Het mooie van dit project is dat er gewerkt kan worden met teeltgroepen. Dit zijn imkers die met elkaar een gezamenlijk doel nastreven. Zij hebben overeenstemming over met welke koninginnen zij willen werken en wat ze willen intelen. Dit kan gaan om eigenschappen of eenvoudiger al een gerichte darrenlijn.

 

Het mooie van een teeltgroep is dat men meer mogelijkheden heeft om koninginnen te testen, elkaar kan enthousiasmeren, samen verantwoordelijk voor de darrenteelt. 

 

U kunt zich opgeven zowel individueel als met een teeltgroep door een mail te sturen naar: info@beeselective.nl  

 

De volgende teeltgroepen doen mee aan dit project:

Carnica Buckfast Zwarte Bij